Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Podatek obrotowy - Właściwość

Polnische Fahne

Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest właściwym centralnie urzędem dla wszystkich przedsiębiorców, które wykazują obroty w Niemczech a których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii (Przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do M lub w przypadku spółek osobowych oraz kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do M; Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G: → Urząd Skarbowy w Hameln, a od litery N do Ż: → Urząd Skarbowy w Cottbus). Powyższe obowiązuje również wtedy, gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dodatkowo w Niemczech.

Procedura zwrotu podatku naliczonego

Rejestracja podatkowa w Urzędach Skarbowych w Cottbus oraz Oranienburgu nie jest możliwa w szczególności, gdy

  • nie są przeprowadzone żadne transakcje podlegające opodatkowaniu lub
  • dokonywane są tylko transakcje, za które odbiorca usługi zobowiązany jest zapłacić podatek ((§ 13b niem. Ustawy o podatku VAT).

W tych przypadkach zwrot podatku naliczonego następuje wyłącznie na podstawie tzw. procedury podatku naliczonego przeprowadzanej przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy.

Wnioski o zwrot podatku naliczonego należy składać drogą elektroniczną. O zwrot podatku naliczonego należy wnioskować w ciągu 9 miesięcy po upływie roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie. Wnioski należy przesłać na poniższy adres:

 

Polnische Fahne Slowenische Fahne

Naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowy
ul. Jagiellonska 15
PL-03-719 Warszawa-Sródmiescie

Tel.: (+48) 22 511 35 00
Fax: (+48) 22 511 35 02

Internet : www.is.waw.pl/USWsrodmiescie2
eMail: us1436@mz.mofnet.gov.pl

Ljubljana Tax Office
P.O. Box 107
SLO-1001 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 369 3000
Fax: (+386) 1 369 3010

Internet : www.fu.gov.si
eMail: lj.fu@gov.si

 

Postępowanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Oranienburgu

W przypadku transakcji, które wyłączają procedurę zwrotu podatku naliczonego, dokonać należy podatkowej rejestracji w Urzędzie Skarbowym.

Złożyć należy deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT, w których należy zgłosić obroty i podatki naliczone, jak również uiścić powstały podatek obrotowy. Nadwyżka podatku naliczonego zwracana jest przedsiębiorcom przez Urząd Skarbowy.

Deklaracje VAT należy złożyć w okresie przewidzianym dla każdej deklaracji do 10 dnia po upływie danego okresu przewidzianego do złożenia deklaracji. Naliczony w deklaracji podatek (zaliczka) należy zapłacić w tym samym dniu.

Roczne zeznania podatku VAT należy złożyć do 31.05 roku następnego.

Deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT należy przekazać zgodnie z urzędowym rejestrem danych drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania: www.elster.de.